Juvelisto Design 18k White & 24k Yellow Gold Pendant with Pearl, Sapphires & Diamonds

Juvelisto 18k White & 24k Yellow Gold Detachable Pendant only

Akoya Pearl

.73ct Oval Yellow Sapphire

3 Round Blue Sapphires

3 Round Diamonds